Lite mer om Singö Skärgårdsslöjd

För närvarande är vi 20-talet aktiva medlemmar. Flertalet är fast bosatta på Singö men vi har också slöjdare som bor på andra ställen men som har en stark koppling till Singö och Fogdö.

Vi är inte något "slutet sällskap" utan välkomnar alla intresserade att bli medlemmar. Medlem blir man genom att betala in den årliga medlemsavgiften (100 kr) på bankgiro 423-4050 (ange namn och adress, gärna e-post adress). Är du intresserad av att bli aktiv slöjdare, kontakta någon i styrelsen (se nedan) så tar vi upp din "intresseanmälan" vid ett kommande månadsmöte och diskuterar om/hur ditt hantverk passar in i vår profil och hur det kan komplettera det som vi redan producerar.

Styrelsen Singö Skärgårdsslöjd
Ordförande: Anki Willix    Tel: 0708-58 13 98
Vice ordf.:     Sture Hansson   Tel:0708-14 05 99     
Sekreterare: Britta Andersson   Tel: 0727-13 44 63
Kassör:          Gabrielle Klemming   Tel: 0707-52 59 07


Valbered-    
ning:             
Tuttan Zettergren   Tel: 0175-10401

Revisorer:    Eva Freiman   Tel: 0175-10061
                       Merike Hansson    Tel: 0707-74 79 19