Styrelsen
Din rubrik

Styrelsen Singö Skärgårdsslöjd

Ordförande: Anna "Tuss" Danielson   Tel: 0708-527238
Vice ordförande: Fernando Öhman   Tel: 0730-849062

Sekreterare: Britta Andersson   Tel: 0175-10504

Kassör: Gabrielle Klemming   Tel: 0707-525907

Ledamot:
Sture Hansson   Tel:0708-140599
Ledamot: Ulla Kesti Falk   Tel: 0703-232205
Ledamot:Eva Westholm    Tel: 0707-692681

       Valberedning: Eva Holmberg   Tel: 076-7711961          Valberedning: Tuttan Zettergren   Tel: 0175-10401

Revisorer: Eva Freiman   Tel: 0175-10061

                Anki Willix   Tel:0708581398