Styrelsen
Din rubrik

Styrelsen Singö Skärgårdsslöjd

Ordförande: Anki Willix    Tel: 0708-581398 
Vice ordförande: Sture Hansson   Tel:0708-140599     


Sekreterare: Britta Andersson   Tel: 0175-10504

Kassör: Gabrielle Klemming   Tel: 0707-525907
  
Ledamot: Ulla Kesti Falk   Tel: 0703-232205
Ledamot: Eva Westholm    Tel: 0707-692681

Ledamot: Martina Sunnås    Tel: 073-0492288


       Valberedning: Tuss Danielson    Tel:0708-527238 

          Valberedning: Tuttan Zettergren   Tel: 0175-10401

Revisorer: Eva Freiman   Tel: 0175-10061

                           Merike Hansson    Tel: 070-7747919