Fernando Öhman

Honung från bin som samlat nektar på Singö