Olle Mattsson

Ogräsrensningspallar
Jag arbetar mest i trä, tillverkar bla ogräs-
rensningspallar, tråg i asp, fiske-
linevindor, krympburkar och
snidar små ugglor i trä.

Jag gör även enklare snickeriarbeten som
trädäck och bygger gärdsgårdar/grindar
samt olika typer av korgar.

Utbildning: Sätergläntan, institutet för slöjd
och hantverk 2016/2017.
Jag tillbringar stora delar av året på Fogdö där jag har min slöjdverkstad.
Under vinterhalvåret arbetar jag mestadels i Stockholm som producent av scenkonst.

OPH/ Olle På Halsvreten

Olle Mattsson

ollemattsson65@gmail.com
0702 465 480